žurki ili žurci

Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ od imenice žurka koja označava pticu iz porodice liski, glasi žurki: pas je potrčao ka ranjenoj žurki.
Dativ i lokativ od imenice žurka koja označava zabavu (žur), glasi žurki i žurci: sinoć smo bili na žurki ili žurci.

Jednotomni Rečnik Matice srpske iz 2011. na strani 359 ima dve odrednice žurka. Prva u značenju barska kokica Gallinula chlorupus i druga u značenju večernja ili noćna zabava (obično za mlade); up. žur. U ovom drugom značenju dativ je žurki i žurci. Ova vrsta zabave može se pronaći u Rečniku SANU i u šestotomnom Rečniku Matice srpske samo pod odrednicom žur (fr. jour). Prvi je obrađuju 2006. I. Klajn i M. Šipka u Velikom rečniku stranih reči i izraza na strani 470: žurka, ž, dat. žurci, gen. mn. žurki fam. v. žur.