žurki ili žurci

Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ od imenice žurka koja označava pticu iz porodice liski, glasi žurki: pas je potrčao ka ranjenoj žurki.
Dativ i lokativ od imenice žurka koja označava zabavu (žur), glasi žurki i žurci: sinoć smo bili na žurki ili žurci.