za badava ili zabadava

Piše se zabadava.

Prilog zabadava koji znači uzalud, piše se sastavljeno: nije zabadava učila.