Najčešće

samnom ili sa mnom ( 1164450 )
uredu ili u redu ( 832789 )
neznam ili ne znam ( 816490 )
nebih ili ne bih ( 695713 )
pretpostaviti ili predpostaviti ( 613623 )
upravu ili u pravu ( 597235 )
doći ću ili doćiću ( 557722 )
podsetiti ili potsetiti ( 516826 )
nažalost ili na žalost ( 505010 )
nijedna ili ni jedna ( 473703 )
odprilike ili otprilike ( 465121 )
ne mogu ili nemogu ( 459962 )
da li ili dali ( 450317 )
podsetim ili potsetim ( 446247 )
Dobro došli ili dobrodošli ( 443048 )
nedam ili ne dam ( 411431 )
jel' ili je l' ( 366809 )
nemože ili ne može ( 357558 )
ićićemo ili ići ćemo ( 349932 )
ustvari ili u stvari ( 327513 )
ne pravilno ili nepravilno ( 327317 )
svejedno ili sve jedno ( 321899 )
nesme ili ne sme ( 319147 )
iako ili i ako ( 313304 )
naći ću ili naćiću ( 306764 )
ja bih ili ja bi ( 298761 )
mi bi ili mi bismo ( 289033 )
nemoram ili ne moram ( 288691 )
predhodni ili prethodni ( 284230 )
neverujem ili ne verujem ( 250773 )
reći ću ili rećiću ( 245432 )
obzirom na ili s obzirom na ( 244706 )
predstavlja ili pretstavlja ( 232917 )
unapred ili u napred ( 226656 )
u buduće ili ubuduće ( 221517 )
ćete dobiti ili dobićete ( 218659 )
dosad(a) ili do sada ( 216184 )
vi bi ili vi biste ( 214349 )
itekako ili i te kako ( 206397 )
poljubci ili poljupci ( 202671 )
odkad ili otkad ( 201971 )
Nova godina ili nova godina ( 199914 )
izvinuti (se) ili izviniti (se) ( 198612 )
maica ili majica ( 194825 )
napamet ili na pamet ( 192460 )
idalje ili i dalje ( 188593 )
neradi ili ne radi ( 186881 )
malopre ili malo pre ( 173265 )
netreba ili ne treba ( 170546 )
najjeftiniji ili naj jeftiniji ( 169722 )
neću ili ne ću ( 168433 )
dabogda ili da bogda ( 163028 )
sa nikim ili ni sa kim ( 160538 )
dijete ili djete ( 159939 )
nemoj ili ne moj ( 159604 )
i onako ili ionako ( 154617 )
ne pravilnost ili nepravilnost ( 149789 )
poslepodne ili posle podne ( 149366 )
nimalo ili ni malo ( 146474 )
podceniti ili potceniti ( 146028 )
trenuci ili trenutci ( 143661 )
ne sumnjam ili nesumnjam ( 143167 )
prečas ili predčas ili pretčas ( 143122 )
javite ili javi te ( 141957 )
ormar ili orman ( 141705 )
javiću ili javi ću ( 138557 )
ukoliko ili u koliko ( 137985 )
dr ili dr. ( 133547 )
sve vreme ili svo vreme ( 131915 )
usput ili uz put ( 129172 )
fioka ili fijoka ( 127486 )
sumljivo ili sumnjivo ( 127250 )
Vi ili vi ( 125815 )
inžinjer ili inženjer ( 125558 )
bezveze ili bez veze ( 124742 )
srpski ili Srbski ( 123920 )
po malo ili pomalo ( 123910 )
ni za šta ili nizašta ( 122262 )
vidio ili vidjeo ( 121191 )
ujutro ili ujutru ( 121130 )
godinu i po ili godinu ipo ( 120543 )
zamalo ili za malo ( 119922 )
potpisati ili podpisati ( 118195 )
izuzetci ili izuzeci ( 117788 )
nedostaju ili ne dostaju ( 117092 )
maskembal ili maskenbal ( 115020 )
votka ili vodka ( 114331 )
videćemo ili vide ćemo ( 113412 )
zasad ili za sad ( 110826 )
12. 12. 2013 ili 12. 12. 2013. ( 109204 )
odjednom ili od jednom ( 109184 )
nemam ili ne mam ( 108882 )
naprimer ili na primer ( 108047 )
potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik ( 108015 )
a kamoli ili a kamo li ili akamoli ( 107987 )
sa poštovanjem ili s poštovanjem ( 106850 )
komfor ili konfor ( 106778 )
stodvadesetdva ili sto dvadeset dva ( 106687 )
nemojte ili ne mojte ( 106529 )
preda mnom ili predamnom ( 104176 )