Najčešće

samnom ili sa mnom ( 1133678 )
uredu ili u redu ( 803532 )
neznam ili ne znam ( 795986 )
nebih ili ne bih ( 678069 )
pretpostaviti ili predpostaviti ( 593325 )
upravu ili u pravu ( 571437 )
doći ću ili doćiću ( 545036 )
podsetiti ili potsetiti ( 503714 )
nažalost ili na žalost ( 496573 )
nijedna ili ni jedna ( 458918 )
ne mogu ili nemogu ( 448075 )
odprilike ili otprilike ( 446528 )
da li ili dali ( 441342 )
podsetim ili potsetim ( 433402 )
Dobro došli ili dobrodošli ( 426485 )
nedam ili ne dam ( 406681 )
jel' ili je l' ( 354745 )
nemože ili ne može ( 352629 )
ićićemo ili ići ćemo ( 342828 )
ustvari ili u stvari ( 321162 )
ne pravilno ili nepravilno ( 319392 )
nesme ili ne sme ( 309198 )
svejedno ili sve jedno ( 307900 )
iako ili i ako ( 305079 )
naći ću ili naćiću ( 297611 )
ja bih ili ja bi ( 290394 )
mi bi ili mi bismo ( 281169 )
nemoram ili ne moram ( 277477 )
predhodni ili prethodni ( 277360 )
neverujem ili ne verujem ( 242430 )
reći ću ili rećiću ( 239225 )
obzirom na ili s obzirom na ( 238392 )
predstavlja ili pretstavlja ( 223761 )
unapred ili u napred ( 219592 )
u buduće ili ubuduće ( 217347 )
ćete dobiti ili dobićete ( 215828 )
dosad(a) ili do sada ( 211688 )
vi bi ili vi biste ( 208031 )
Nova godina ili nova godina ( 198856 )
itekako ili i te kako ( 198283 )
odkad ili otkad ( 197942 )
izvinuti (se) ili izviniti (se) ( 195548 )
poljubci ili poljupci ( 194163 )
maica ili majica ( 189449 )
napamet ili na pamet ( 188072 )
neradi ili ne radi ( 183655 )
idalje ili i dalje ( 177790 )
malopre ili malo pre ( 171058 )
netreba ili ne treba ( 167291 )
najjeftiniji ili naj jeftiniji ( 164684 )
neću ili ne ću ( 163695 )
dabogda ili da bogda ( 159578 )
dijete ili djete ( 157093 )
sa nikim ili ni sa kim ( 156943 )
nemoj ili ne moj ( 155164 )
i onako ili ionako ( 152511 )
ne pravilnost ili nepravilnost ( 146887 )
poslepodne ili posle podne ( 146743 )
nimalo ili ni malo ( 144525 )
trenuci ili trenutci ( 141710 )
podceniti ili potceniti ( 141669 )
ne sumnjam ili nesumnjam ( 140173 )
ormar ili orman ( 139485 )
prečas ili predčas ili pretčas ( 139330 )
javite ili javi te ( 136988 )
javiću ili javi ću ( 135699 )
ukoliko ili u koliko ( 135628 )
sve vreme ili svo vreme ( 129525 )
dr ili dr. ( 127580 )
sumljivo ili sumnjivo ( 125577 )
fioka ili fijoka ( 125486 )
usput ili uz put ( 124012 )
inžinjer ili inženjer ( 123513 )
po malo ili pomalo ( 121675 )
bezveze ili bez veze ( 120769 )
srpski ili Srbski ( 120677 )
Vi ili vi ( 120055 )
ni za šta ili nizašta ( 119402 )
ujutro ili ujutru ( 119026 )
godinu i po ili godinu ipo ( 118381 )
zamalo ili za malo ( 117670 )
vidio ili vidjeo ( 117219 )
izuzetci ili izuzeci ( 115245 )
potpisati ili podpisati ( 115164 )
maskembal ili maskenbal ( 114203 )
votka ili vodka ( 112364 )
nedostaju ili ne dostaju ( 112154 )
videćemo ili vide ćemo ( 108656 )
zasad ili za sad ( 108453 )
potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik ( 106507 )
a kamoli ili a kamo li ili akamoli ( 106278 )
12. 12. 2013 ili 12. 12. 2013. ( 105856 )
odjednom ili od jednom ( 104580 )
naprimer ili na primer ( 103946 )
nemam ili ne mam ( 103805 )
sa poštovanjem ili s poštovanjem ( 102759 )
stodvadesetdva ili sto dvadeset dva ( 102391 )
komfor ili konfor ( 101870 )
preda mnom ili predamnom ( 101870 )
nemojte ili ne mojte ( 101187 )