za Dragana Zorić ili za Dragana Zorića

Piše se za Dragana Zorića.

Muška imena i prezimena menjaju se po padežima.
Ako istom prezimenu prethode muška i ženska imena prezime će biti nepromenljivo ako je žensko ime na poslednjem mestu: za Dragana, Gorana i Milevu Zorić. Ako je na poslednjem mestu muško ime prezime će biti promenljivo: za Milevu, Gorana i Dragana Zorića.