žumanca ili žumanceta

Piše se i jedno i drugo.

Imenica žumance menja se i po prvoj i po drugoj vrsti srednjeg roda: žumance-žumanca-žumancu i žumance-žumanceta-žumancetu.