žrtvi ili žrtava

Piše se i jedno i drugo.

Genitiv množine od imenice žrtva glasi žrtvi žrtava.