žnjela ili žela

piše se i jedno i drugo.

Radni glagolski pridev od glagola žeti glasi žeo-žela-želo i žnjeo-žnjela-žnjelo.