zapadnoevropski ili zapadno evroprski

Piše se zapadnoevropski.

Zapadno kao prvi deo pridevskih složenica sa značenjem koji je na zapadu, koji se tiče zapada, piše se spojeno: zapadnoazijski, zapadnocrnogorski, zapadnobosanski, zapadnoslovenski, zapadnoamerički, zapadnoindijski, zapadnonemački.