zapaljenjski ili zapaljenski

Piše se zapaljenjski.

Od glagolske imenice zapaljenje, nastavkom ski dobili smo pridev zapaljenjski: zapaljenjski procesi, zapaljenjski reumatizam, zapaljenjska oboljenja.