zaokrugljivanje ili zaokruživanje

Piše se i jedno i drugo.

Glagolske imenice zaokrugljivanje (od glagola zaokrugljivati) i zaokruživanje (od glagola zaokruživati) su sinonimi kad znače dopunjavati ili smanjivati do okruglog broja.