zanovetam ili zanovećem

Piše se i jedno i drugo.

Od glagola zanovetati prezent glasi zanovetam-zanovetaš-zanoveta-zanovetamo-zanovetate-zanovetaju zanovećem-zanovećeš-zanoveće-zanovećemo-zanovećete-zanoveću. Imperativ je zanovetaj zanoveći.