zanesen ili zanešen

Piše se zanesen.

Trpni glagolski pridev od glagola zaneti glasi zanesen ili zanet a ne zanešen.
U ovom obliku nema jotovanja. Onaj koji je zanesen nečim je zanesenjak, ne zanešenjak.