za poneti ili da ponesem

Piše se da ponesem.

U standardni srpski jezik ne spadaju spojevi predloga za sa infinitivom, jer predlozi mogu da stoje samo uz imenske reči — imenice, zamenice, prideve, brojeve i pojedine priloge.
Umesto za poneti trebalo bi da ponesem, koji/koju ću poneti, koji/koja se može poneti i sl.
Međutim, ovu konstrukciju ne treba progoniti iz razgovornog jezika i neformalne komunikacije (burek za poneti, kafa za poneti, hrana za poneti), jer je funkcionalno i semantički opravdana, omogućava govorniku da željenu poruku prenese brže i ekonomičnije.
Više o ovome možete poslušati u emisiji Put u reči od 7. do 15. minuta http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/3048464/put-u-reci.html