zaboga ili za boga

Piše se i jedno i drugo.

Uzvik zaboga koji služi za izražavanje čuđenja, isticanje i u molbi i preklinjanju, piše se spojeno: priberi se, zaboga.
U izrazima za boga miloga, ako znaš za boga, piše se rastavljeno.