za ničiju ljubav ili ni za čiju ljubav

Piše se ni za čiju ljubav.

Kod odričnih zamenica  predlog se piše između ni i promenljivog dela zamenice.