vrlodobar ili vrlo dobar

Piše se i jedno i drugo.

Ako se obe reči posebno naglašavaju piše se odvojeno: vrlo dobar čovek, vrlo lepa žena. Ako je prava složenica sa jednim akcentom piše se spojeno vrlodobar (4).
Kada se ocene pišu izdvojeno, ispod pismenog sastava pišu se velikim slovom: Odličan, Vrlodobar, Dobar, Dovoljan.