vri ili vrije

Piše se vri.

Prezent glagola vreti (ključati) glasi: vrim-vriš-vri (vri kao u košnici)-vrimo-vrite-vru.
Radni glagolski pridev, ekavski je vreo a ijekavski vreo i vrio.