vrbaski ili Vrbaški

Piše se i jedno i drugo.

Prisvojni pridev od Vrbas je vrbaski.
Vrbaški
 je prezime izvedeno od imena stanovnika Vrbasa Vrbašanina.