višlji ili viši

Piše se viši.

Komparativ od prideva visok-visoka-visoko je viši-viša-više a ne višlji-višlja-višlje ni visočiji-visočija-visočije.
Superlativ je najviši-najviša-najviše.