vjeran ili vijeran

Piše se vjeran.

Ekavskom kratkom e od jata odgovara ijekavsko je.
Isto i vjera, vjernik, vjernica i sl. za ekavsko veran, vera, vernik, vernica.