višečasovni ili više časovni

Piše se višečasovni.

Prvi deo složenica više piše se spojeno: višeboj, viševekovni, višegodišnji, višedecenijski, višemesečni, višednevni, višenamenski, višesložan, višeslojan, višestruk.