viori ili vijori

Piše se vijori.

se ne piše između osim kad je deo osnove: zmijo, zmijom, zmijolik od zmija, Srbijo, Srbijom od Srbija, Silvijom od Silvija, istorijom od istorija, Ravijojla, vijoriti od korena vij.