Vilijem Šekspir ili Vilijam Šekspir ili Viljem Šekspir

Piše se Viljem Šekspir.

Od engleskog William Shakespeare. U drugom izdanju Pravopisa iz 2011. na strani 187 piše: ‚‚Ovde izloženim pravilima podležu imena koja će tek pristizati u srpski jezik i ona koja se u naše vreme javljaju u više nasumičnih varijacija. Od izmena bi bili izuzeti samo odranije ukorenjeni i u praksi odavno prihvaćeni pojedinačni oblici ... kao što su London, Glazgov, Halej, Njutn, Šekspir, Vašington."
Viljem (Šekspir), v. Vilijem
Vilijem (engl. William), bolje nego trad. Viljem (osim za ličnosti koje su se u tom obliku odranije ustalile u srp. kulturi).
Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica kaže: ‚‚Viljem nije pogodna transkripcija za engl. William i srodna imena iz drugih jezika. Bolje je englesko ime prenositi kao Vilijam, a iz drugih jezika prema izvornom obliku: nemački Vilhelm (Wilhelm), holandski Vilem (Willem) itd.
U lektiri za srednju školu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva na koricama piše Viljem Šekspir a na svim ostalim mestima od naslova do katalogizacije Vilijam.