virolog ili virusolog

Piše se virusolog.

Veliki rečnik stranih reči i izraza I. Klajna i M. Šipke beleži imenice virus, virusologija virusolog, kao i prideve virusni virusološki. I Medicinski leksikon beleži samo imenicu virusologija. 
Naš referentni institut Torlak bavi se virusologijom, vakcinama i serumima, na Medicinskom fakultetu postoji Laboratorija za virusologiju, Institut za javno zdravlje Vojvodine ima Centar za virusologiju itd.
U trećem dopunjenom izdanju Leksikona stranih reči i izraza, objavljenom posle smrti M. Vujaklije, zabeležena je imenica virologija, ali je nema ni jedan drugi normativni rečnik srpskog jezika, kao ni odrednicu virolog ili pridev virološki.