vido ili video

Piše se video.

Kod nekih glagola u muškom rodu radnog glagolskog prideva javlja se jedno e, u ili a ispred nastavka o.