vidio ili vidjeo

Piše se vidio.

Od glagola videti ijekavski vidjeti radni glagolski pridev glasi video-videla-videlo-videli-videle-videla ijekavski vidio-vidjela-vidjelo-vidjeli-vidjele-vidjela.