Urošom ili Urošem

Piše se Urošem.

Instrumental jednine imenica prve vrste ima nastavke om em. Većina imenice čija se osnova završava na š imaju nastavak em: Milošem, Radošem, kočijašem, odlikašem, košem. Imenice koje u osnovi imaju po zakonu disimilacije u nastavku imaju em.