use ili u se

Piše se u se.

Odvojeno se pišu predloške veze s ličnim zamenicama: preda mnom, poda mnom, nada mnom, preda me, preda se, uza me, uza te, uza se, s njim, za nj, za se, u meni, u se.