upravo ili u pravo

Piše se upravo.

Upravo je prilog nastao slaganjem (u+pravo) i znači baš tada, tačno u to vreme, tačno: upravo tada priđe on. Izraz upravo tako znači tačno, baš tako (kao što je rečeno). 
Rastavljeno u pravo samo u doslovnom značenju: stigao je u pravo vreme.