uporedo ili uporedno

Piše se i jedno i drugo.

Uporedo i uporedno su sinonimi kao prilozi koji znače jedan pored drugog, naporedo ili na isti način, podjednako ili istovremeno.
Uporedno je i srednji rod jednine prideva uporedan-uporedna-uporedno: uporedno pravo, uporedno istraživanje. Sinonimi su mu poredbeno i komparativno.