upomoć ili u pomoć

Piše se i jedno i drugo.

Upomoć je uzvik kojim doziva onaj koji je u nevolji.
U pomoć je predloško-padežna konstrukcija u doslovnom značenju: priskočio mu je u pomoć.