upola ili u pola

Piše se i jedno i drugo.

Upola je prilog koji znači do polovine, za polovinu: kupite upola jeftinije.
U pola je predloško-padežna konstrukcija u doslovnom značenju: dođi u pola dva.