upravu ili u pravu

Piše se u pravu.

I piše se i izgovara se kao dve odvojene reči.