u korist ili ukorist

Piše se u korist.

Izraz u korist (nekoga, nečega ili nečemu) koji znači u prilog (nekoga ili nečega), odnosno dajući za pravo (nekome ili nečemu), kao i izrazi na korist ili od koristi (nekome ili nečemu) koji znače koristiti, pomagati (nekome ili nečemu), pišu se rastavljeno.