u dvoje ili udvoje

Piše se i jedno i drugo.

Predlog u srastao je sa zbirnim brojem dvoje u prilog udvoje koji znači po dvoje zajedno, u paru: lakše je udvoje.
Rastavljeno u doslovnom značenju: uzda se u dvoje prijatelja.