u Kremnima ili u Kremnama

Piše se u Kremnima.

Imenica Kremna je srednjeg roda i poseduje samo množinu (pluralia tantum), te njen dativ množine glasi Kremnima a ne Kremnama ili Kremni.