u 2012. ili u 2012-toj

Piše se u 2012.

Redni brojevi se pišu sa tačkom iza cifre ili slovima . Pogrešno je ekonomično pisanje s morfološkom naznakom.