ćufte ili ćufta

Piše se i jedno i drugo.

Ćufta-ćufte-ćufti-ćuftu-ćufto-ćuftom-ćufti je imenica ženskog roda a ćufte-ćufteta-ćuftetu-ćufte-ćufte-ćuftetom-ćuftetu je imenica srednjeg roda. Sinonimi su i znače pržena loptica samlevenog ili iseckanog mesa.
Izraz alal ti ćufte znači neka ti je srećno, svaka ti čast, bravo, čestitam.