ćirilicom ili latinicom

Piše se i ćirilicom i latinicom.