ćilibar ili jantar

Piše se i jedno i drugo.

Od persijskog kehruba i turskog ćehribar, što znači ono što privlači slamu. To je žuta kristalizovana smola koja potiče od četinara. Ruski jantar. Ne može ćiribar.