ćivot ili kivot

Piše se ćivot.

Od grčkog kivotos što znači kovčeg sa moštima sveca. Pravopis dozvoljava samo oblik ćivot a Ivan Klajn dozvoljava oba oblika.