trpila ili trpjela

Piše se trpjela.

Radni glagolski pridev od glagola trpjeti glasi trpio-trpjela-trpjelo u jednini i trpjeli-trpjele-trpjela u množini.
I se javlja samo u muškom rodu jednine ispred o koje je dobijeno od l na kraju sloga. U ženskom i srednjem rodu kao i u sva tri roda u množini l nije prešlo u o jer nije bilo na kraju sloga pa nema ni promene e u i.