trocifreni brojevi ili trocifrene brojke

Piše se trocifreni brojevi.

Trocifreni brojevi se pišu sa tri brojke (cifre).
Brojka
znači cifra (od arapskog sifr što znači nula) i ne treba je upotrebljavati umesto broj.
Brojka je oznaka, znak za broj. Brojki ima deset: 0 (nula), 1 (jedinica), 2 (dvojka), 3 (trojka), 4 (četvorka), 5 (petica), 6 (šestica), 7 (sedmica), 8 (osmica) i 9 (devetka).
Brojeva ima beskonačno.