trihiljade ili tri hiljade

Piše se tri hiljade.

Višečlani brojevi se pišu odvojeno: dve hiljade, tri hiljade, četiri hiljade, pet hiljada.