troje dece ili tri deteta

Piše se i jedno i drugo.

Troje je zbirni broj a deca je zbirna imenica koja jedninom označava skup mladih bića ali i supletivna množina od imenice dete (ima množinu i brojiva je): dvoje dece, troje dece, četvoro dece, petoro dece...
Tri je osnovni broj. Uz brojeve dva, tri i četiri ide paukalna (mala) množina: dva deteta, tri deteta,  četiri deteta.