tri kilometra ili tri kilometara

Piše se tri kilometra.

Uz brojeve dva, tri i četiri i brojeve složene sa njima upotrebljava se stara dvojina. Dakle, dvadeset tri kilometra, trideset tri kilometra, četrdeset tri kilometra, pedeset tri kilometra ...