tatar-biftek ili tartar-biftek

Piše se tatar-biftek.

I sos i biftek dobili su ime po Tatarima.

Tatari su pripadnici turkijskog naroda naseljeni uglavnom u Rusiji gde su se doselili u 13. veku sa Mongolima.

Naziv za taj narod stigao je u istočnoevropske jezike preko persijskog i turskog u obliku Tatari (bez r) pa i naziv za biftek nema r: tatarski ili tatar-biftek.

U zapadnoevropskim, prevashodno romanskim jezicima turski nazivi tatar (glasnik, kurir na brzom konju) i Tatari došli su pod uticaj već postojeće latinske reči tartarus (pakao) i tako su Tatari postali Tartari (narod iz pakla).
Veliki rečnik stranih reči i izraza I. Klajna i M. Šipke razlikuje tatarski, odnosno tatar-biftek i tartar sos (od francuskog sauce tartare). Naziv sosa smo primili od Francuza pa je u njemu ostalo ono pakleno r iz tartara. To je prvi sos koji je imao krupno seckane sastojke za razliku od uobičajenih francuskih sosova fine, glatke teksture pa je dobio ime po divljim, varvarskim Ta(r)tarima.