tamnoplava ili tamno plava

Piše se tamnoplava.

Prvi deo složenica tamno piše se spojeno: tamnokos, tamnoput, tamnozelen, tamnoplav, tamnocrven, tamnožut, tamnosmeđ, tamnosiv.