svestran ili sve stran

Piše se svestran.

Prvi deo složenica sve piše se spojeno: svevažeći, svenarodni, sveslovenski, svesrpski, sveukupan, sveznalica, svemoguć, sveopšti, svevišnji i Svevišnji.