Svet ili svet

Piše se svet.

Svet je zajednička imenica i piše se malim slovom.
Izraz na mlađima svet ostaje znači mladima pripada budućnost.